logo

Hỗ trợ Y tế

Neoprene Hỗ trợ

Có trụ sở tại Đài Loan, Neotex là một trong những nhà cung cấp cao su tổng hợp với hơn 26 năm kinh nghiệm. Các sản phẩm cao su tổng hợp của Neotex được kiểm tra bởi RoHS, đáp ứng các tiêu chuẩn REACH và PAH miễn phí. Và các sản phẩm cao su tổng hợp của Neotex bao gồm tấm neoprene, niềng răng cao su tổng hợp, hỗ trợ đầu gối neoprene là chất lượng được thiết kế với nhiều mục đích, chất kết dính với liên kết mạnh mẽ.

Hỗ trợ Y tế

Chúng tôi có một loạt các hỗ trợ y tế có thể được lựa chọn như trang web của chúng tôi thể hiện. Chúng tôi cũng có thể làm cho các sản phẩm bạn cần nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các chi tiết chẳng hạn như mẫu / dự thảo / chất liệu / mục đích

Hỗ trợ Elbow

Chúng tôi có một loạt các hỗ trợ y tế có thể được lựa chọn như trang web của chúng tôi thể hiện. Chúng tôi cũng có thể làm cho các sản phẩm bạn cần nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các chi tiết chẳng hạn như mẫu / dự thảo / chất liệu / mục đích

More details

Giá đỡ cổ tay

Chúng tôi có một loạt các hỗ trợ y tế có thể được lựa chọn như trang web của chúng tôi thể hiện. Chúng tôi cũng có thể làm cho các sản phẩm bạn cần nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các chi tiết chẳng hạn như mẫu / dự thảo / chất liệu / mục đích

More details

Hỗ trợ đầu gối

Chúng tôi có một loạt các hỗ trợ y tế có thể được lựa chọn như trang web của chúng tôi thể hiện. Chúng tôi cũng có thể làm cho các sản phẩm bạn cần nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các chi tiết chẳng hạn như mẫu / dự thảo / chất liệu / mục đích

More details

Hỗ trợ mắt cá chân

Chúng tôi có một loạt các hỗ trợ y tế có thể được lựa chọn như trang web của chúng tôi thể hiện. Chúng tôi cũng có thể làm cho các sản phẩm bạn cần nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các chi tiết chẳng hạn như mẫu / dự thảo / chất liệu / mục đích

More details

Hỗ trợ thắt lưng

Chúng tôi có một loạt các hỗ trợ y tế có thể được lựa chọn như trang web của chúng tôi thể hiện. Chúng tôi cũng có thể làm cho các sản phẩm bạn cần nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các chi tiết chẳng hạn như mẫu / dự thảo / chất liệu / mục đích

More details

Inquire now

Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!

inquire now

Ready e-Support

For LIVE HELP, please click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.

 
English | Français | Deutsch | Italiano | Español | Português | Türkçe | العربية | Русский | Română | 日本語 | 한국어 | हिन्दी | ไทย | Việt | Indonesia | Polska | Close